Statement Ad van Geloven betreffende haar rundvleesproducten

Op 10 april jl. is er vanuit de NVWA een bericht uitgegaan over partijen rundvlees met een onduidelijke herkomst die uit de markt gehaald dienen te worden.

 

Ad van Geloven betrekt haar rundvlees van andere leveranciers dan de door de NVWA genoemde partijen en heeft in het verleden ook niet van deze leveranciers afgenomen. Full traceability is bij onze leveranciersselecties en leveranciersaudits een zeer belangrijk onderdeel waardoor wij kunnen garanderen dat het door ons gebruikte vlees van betrouwbare afkomst is.

 

Verder kunnen wij u mededelen dat Ad van Geloven geen brief heeft ontvangen vanuit de NVWA betreffende deze kwestie.

 

Er is dan ook geen enkele aanleiding om te twijfelen aan de door de Ad van Geloven op de markt gebrachte producten.