Duurzaamheid

Lekker op weg!

Ad van Geloven is elke dag bezig met het ontwikkelen, produceren en distribueren van miljoenen snacks. Van de Mora Kipkorn tot de enige echte van Lieshout frikandel: het zijn snacks waar we met z’n allen dol op zijn. Deze passie voor snacks delen we met onze leveranciers, klanten en consumenten. Ook delen we graag met iedereen onze  maatschappelijke verantwoordelijkheid. Terecht verwacht de samenleving dat tegenwoordig van bedrijven als de onze.

Op verschillende fronten zijn we al actief bezig met duurzaam ondernemen. Zo verminderden we in de afgelopen jaren het zout- en verzadigd vetgehalte in onze producten. We werken samen met derden om alternatieve meer verantwoorde bereidingstechnieken onder de aandacht te brengen. Ook droegen we actief bij aan het platform ‘Verantwoord frituren’ in het cafetariakanaal. Op milieugebied realiseren we jaarlijks 2%-reductie in het energieverbruik van onze fabrieken. Verder stimuleren we de productie van duurzame palmolie doordat we aangesloten zijn bij Green Palm.

Het is nu tijd om de verschillende initiatieven op dit gebied te bundelen. We gaan ons duurzaamheidbeleid scherper definiëren en vertalen naar concrete verbeterprogramma’s. Hiervoor hebben we een multidisciplinaire stuurgroep opgericht. Deze zal vanuit zelf geformuleerde focusgebieden de programma’s uitvoeren. Dit is geen proces van vandaag op morgen. Het is een continu verbeterproces waarbij we nauw willen samenwerken met partners in de keten en belangenorganisaties.

Om inzicht te geven in ons duurzaamheidbeleid hebben we een brochure ontwikkelt. In deze brochure komt u meer te weten over onze focusgebieden. U leest wat we allemaal gerealiseerd hebben tot dusver en wat we nog meer gaan oppakken in de nabije toekomst. Als motto kozen we ‘Lekker op weg’: vanuit onze passie voor lekkere producten op weg naar een duurzamere bedrijfsvoering. Wij nodigen u van harte uit om deze weg samen met ons te  bewandelen.

Drie duurzame pijlers

Wat zijn de meest relevante thema’s? Waar kunnen we echt het verschil maken?
Die onderwerpen willen we als eerste oppakken: voor ons bedrijf én Maatschappij én Milieu. Thema’s waar we niet altijd van vandaag op morgen oplossingen voor hebben, maar waar we wel serieuze stappen in willen en gaan maken. Lekker op weg dus!

Goed Leven

Goed Leven betekent voor Ad van Geloven: tonen van maatschappelijke betrokkenheid bij het welzijn van de consument en onze medewerkers. We vinden het belangrijk dat iedereen zo nu en dan kan genieten van een feestje met lekkere snacks, ook waar dat minder vanzelfsprekend is. Én daarnaast betekent het ook verantwoordelijkheid nemen op gebied van gezondheid en (voedsel)veiligheid. Enerzijds door snacks niet alleen erg lekker, maar ook meer verantwoord te maken en transparant te communiceren over onze producten. Anderzijds door veilig en verantwoord te werken in de totale keten.

Verantwoord Vlees

Verantwoord Vlees betekent voor Ad van Geloven een belangrijke pijler toevoegen aan ons inkoopbeleid;  verduurzamen! Gezondheid voor mens en dier, dierenwelzijn en milieubelasting spelen hierbij een rol. Samen met ketenpartners werken we aan geleidelijke verduurzaming in de keten. Daarnaast zijn we ons bewust van de  milieubelasting van vlees. Naast de reguliere vleessnacks willen we dan ook lekkere snacks met minder of zelfs geen
vlees stimuleren.

Duurzame Productie

Duurzame productie betekent voor Ad van Geloven: actief sturen op verbruik dat impact heeft op het milieu. We beginnen eerst bij onszelf. CO2 footprint, energie-, water- en afvalmanagement zijn hier sleutelwoorden.

Voor een uitgebreide  toelichting op ons duurzaamheidbeleid verwijzen wij u naar de brochure die u via onderstaande link kunt downloaden. Ad van Geloven B.V. Kraaivenstraat 1, 5048 AB Tilburg Nederland.

Download hier de brochure.