Afbreken onderhandelingen over fusie van Royaan en Ad van Geloven

Ad van Geloven en Royaan Groep, producenten van diepvriessnacks met bekende merken als Mora, Hebro, Kwekkeboom en Van Dobben, hebben de onderhandelingen over hun voorgenomen fusie definitief afgebroken. Zij kunnen geen overeenstemming bereiken over de voorwaarden waaronder zij verder zouden kunnen gaan, zo laten de bedrijven in een gezamenlijke verklaring weten.

Beide bedrijven zullen nu op eigen kracht verder gaan en invulling geven aan hun individuele groeistrategieën.